Direct contact

Tel: 06 22105584

info@filiusfilia.nl

Procedure

Aanmelding

U kunt telefonisch en via e-mail contact leggen met Filius Filia.

Intakegesprek

Naar aanleiding van het eerste contact zal een intakegesprek gepland worden. Een intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Het intakegesprek heeft een drieledig doel; het is een wederzijdse kennismaking, de hulpvraag wordt vastgesteld en bepaald wordt of Filius Filia de hulpvraag kan beantwoorden. De plaats en tijd van het gesprek worden in gezamenlijk overleg bepaald. Het intakegesprek kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden.

Voorstel

Na het intakegesprek zal een plan van aanpak voorgesteld worden. In het voorstel komt naar voren wat Filius Filia te bieden heeft of kan doen om de hulpvraag te beantwoorden en zullen de kosten gespecificeerd worden. Wanneer alle partijen akkoord gaan met het voorstel, zal een opdrachtbevestiging per e-mail toegestuurd worden. Hierna kan van start worden gegaan met de activiteiten.

Kosten / verzekering.

Het is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en eventuele aanvullende verzekeringen of de diensten van Filius Filia, Opvoeding & Onderwijs worden vergoed. Raadpleeg hiervoor dus uw polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden worden dergelijke diensten vaak ondergebracht onder de noemer Psychische zorg of Geestelijke gezondheidszorg.

Filius Filia is ook beschikbaar voor freelance-opdrachten. Indien u binnen uw praktijk of organisatie een (ortho)pedagoog nodig heeft, neem dan contact op.

Schroom niet om te bellen of te mailen!


Filius Filia, Opvoeding & Onderwijs hanteert de beroepscode van de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen).


Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Filius Filia, Opvoeding & Onderwijs.