Direct contact

Tel: 06 22105584

info@filiusfilia.nl

Kennismaking

Al heel jong wist ik dat ik later, als ik groot was, iets met kinderen wilde gaan doen. De keuze voor de pabo was al vroeg gemaakt en in 2001 stond ik voor het eerst zelfstandig voor de klas op een basisschool. Omdat ik meer wilde leren over kinderen en hun ontwikkeling tot de volwassenheid, begon ik aan de opleiding pedagogiek. Bij pedagogiek worden de opvoeding, de ontwikkelingsfasen en de relatie tussen het kind en zijn omgeving bestudeerd. Toen ook die opleiding in 2003 was afgerond, besloot ik wederom verder te leren en orthopedagogiek te gaan studeren aan de Universiteit van Leiden. Orthopedagogiek is opvoedkunde voor kinderen met een afwijkende ontwikkeling en is gericht op problematische leer- en opvoedingssituaties. In de tussentijd veranderde mijn positie op school van leerkracht naar intern begeleider. Nadat mijn studie was afgerond en ik officieel orthopedagoog was, besloot ik een (ortho-) pedagogische praktijk op te richten voor vragen omtrent opvoeding en onderwijs, zowel voor kinderen met een normale als afwijkende ontwikkeling.

Op dit moment ben ik nog steeds parttime werkzaam als intern begeleider op een basisschool en heb ik daarnaast een praktijk voor orthopedagogiek; Filius Filia, Opvoeding & Onderwijs. De combinatie onderwijs en (ortho-) pedagogiek is zeer waardevol en profijtelijk. Met één been in het onderwijs en één been in de orthopedagogiek heb ik de mogelijkheid om de ontwikkelingen op beide vakgebieden nauwlettend te volgen en de opgedane kennis en ervaring van het ene vakgebied te gebruiken bij het uitvoeren van het andere. Kortom, een nuttige synergie waardoor 1+1 niet 2, maar 3 is.

Met veel plezier werk ik met kinderen en hun direct betrokkenen. De ontwikkeling van kind tot volwassene is zeer interessant en mooi om te zien. Ervoor zorgen dat deze ontwikkeling goed verloopt, is een grote uitdaging. Graag lever ik een bijdrage aan een optimale opvoedsituatie of schoolsituatie waarbij het welbevinden van het kind voorop staat. Een handje helpen, indien er sprake is van eventuele strubbelingen, geeft dan ook veel voldoening en wordt met genoegen gedaan!


Met vriendelijke groeten,


Joyce Kooijman.